Sabtu, 01 Maret 2014

contoh surat lamaran kerja lewat email

contoh surat lamaran kerja lewat email Khiếu nại, thắc mắc của bạn bè chúng ta phải nói với những người làm việc trực tiếp với việc thực hiện đăng ký employess . Trong khi đó chúng ta có thể thông báo cho bạn là rất nhiều người đăng ký trực tuyến tại saat2 này khó khăn như vậy để có được vào các trang web.

Chúng tôi hy vọng rằng những khó khăn này có thể được giải quyết bằng các bên liên quan , do đó, bạn bè tôi, những người không muốn đăng ký trực tuyến để có được những hạn chế .

Một điều chúng ta cần phải nhắc lại rằng trong những trường hợp như thế này không loại trừ sự hiện diện của các bên là sử dụng nhà nước để tận dụng lợi thế . Do đó, không nên tin tưởng nếu có những người đưa ra một lời hứa hay bất cứ điều gì liên quan đến việc đăng ký của các công chức.

Rất tốt , địa chỉ đầy đủ bao gồm cả số điện thoại không được công bố công khai trên diễn đàn này để tránh những điều chúng ta không muốn .

Hướng áp dụng đối với Bộ trưởng Bộ Luật và Quyền con người của nước Cộng hòa Indonesia, để có thể chấp nhận tôi như là một ứng cử viên cho công chức ( CPNS ) trên lãnh thổ của nước Cộng hòa Indonesia .
Như xem xét để Bộ trưởng Bộ Luật và Bộ Nhân quyền kèm tôi kèm theo một số yêu cầu như sau:
Bản sao của High School Diploma cuối 1.Foto hợp pháp hóa
Bản sao Giấy chứng nhận của máy tính 2.Foto
3.Foto Sao chép ID: 1 tờ
Sao chép 4.Foto Giấy khai sinh : 1 tờ
Bản sao giấy chứng nhận cảnh sát 5.Foto nhận xét : 1lembar
6.Foto Bản sao Thẻ gia đình: 1 tờ
Sao chép 7.Foto thẻ vàng : 1 tờ
8.Pas ảnh màu 3x4 : 2 miếng

Vì vậy, tôi đã gửi bản kiến ​​nghị này để Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ Nhân quyền . Sự quan tâm và xem xét của bạn tôi muốn cảm ơn ông

Tidak ada komentar:

Posting Komentar